Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3144153202194444_153202116.pdf
114/KH - GDĐTCCHCkhối mầm15-03-2021
2 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính ngành giáo dục, đào tạo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 377153202194218_153202116.pdf
77/KH - GDĐTCCHCkhối mầm15-03-2021
3 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành giáo dục đào tạo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 387153202194342_153202116.pdf
87/KH - GDĐTCCHCkhối mầm15-03-2021
4 Qua 02 buổi họp với CMHS (ngày 07/10/2020 họp BĐDCMHS; ngày 08 & 09/10/2020 họp tất cả CMHS các lớp), nhà trường đã lấy ý kiến thống nhất các khoản thu trong năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cac_khoan_thu_dau_nam_hoc_211202012.docx
 CCHC 02-11-2020
5 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020, công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2020-2021, công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3_cong_khai_nh_20-21_1610202018.docx
 CCHCkhối Mầm16-10-2020
6 Về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-6422822020_173202010.pdf
642/KHĐT-KHTCCCHC 28-02-2020
7 Công khai các nguồn cung cấp thực phẩm năm học 2019 -2020 tại trường mầm non Hoa Hồng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_cac_cong_ty_cung_cap_tp_19-29_169201918.docx
 CCHCTrường Mầm non Hoa Hồng16-09-2019
8 Kế hoạch thu chi các khoản năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thu_chi_2019_-_2020_1_169201917.docx
121/KH-MNHHCCHCTrường Mầm non Hoa Hồng16-09-2019
9 Kế hoạch thu nhận học sinh năm học 2019 -2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_tuyen_sinh_19-20_26620198.docx
Số: 56/KH-MNHHCCHCTrường Mầm non Hoa Hồng26-06-2019
10 Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: trien_khai_thuc_hien_tt_so_032019_186201922.rar
03/2019/TT-BNV CCHC 18-06-2019
11 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH ( Kèm theo Điều lệ cha mẹ học sinh)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_55_-_bdd_cmhs_14620199.docx
Số: 55/2011/TT-BGDĐTCCHCTrường Mầm non Hoa Hồng14-06-2019
12 Kế hoạch thu chi các khoản năm học 2018 – 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thu_chi_2018_-_2019_moi_14620199.docx
Số: 120/KH-MNHHCCHCTrường Mầm non Hoa Hồng14-06-2019
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Mầm non Hoa Hồng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_cong_khai_dt_14620199.doc
Số: 03/QĐ-MNHHCCHCTrường Mầm non Hoa Hồng14-06-2019
14 THÔNG BÁO về việc tuyển sinh và chuyển trường năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb_tuyen_sinh_chuyen_truong_18-19_14620198.pdf
 CCHCTrường Mầm non Hoa Hồng14-06-2019
15 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 ( Kèm theo Kế hoạch)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huy_dong_tre_ra_lop_18-19_14620198.pdf
Số 1476/QĐ-UBND CCHCTrường Mầm non Hoa Hồng14-06-2019
12