Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ ba, 30/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 81

Sinh hoạt nghị quyết chuyên đề "Học tập và làm theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng sinh hoạt chuyên đề tại địa đạo Củ Chi - thành phồ Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chủ điểm là một trong những hoạt động của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chủ điểm thực chất là nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, ...

Nhằm linh hoạt trong các hoạt động giáo dục tư tưởng cho Đảng viên tại đơn vị, chi bộ trường Mầm non Hoa Hồng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại đại đạo Củ Chi cho Đảng viên và cảm tình đảng với nhiều hoạt động phong phú: tìm hiểu địa đạo Củ Chi, tìm hiểu di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, ...

Tham quan dền Bến Dược

Tham quan,tÌM hiểu địa đạo Củ Chi

Thi tìm hiểu về di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng
Nguồn tin: Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86