Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng

Có 98 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thư của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc học sinh, các em học sinh, sinh viên đầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thuchutichnuocnh2021-2022_79202110.pdf
 Công tác pháp chếadmin05-09-2021
2 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_ho_tich_2014_73202118.docx
60/2014/QH13Công tác pháp chếKhối Mầm07-03-2021
3 Luật An toàn thực phẩm năm 2010
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_an_toan_thuc_pham_73202118.docx
55/2010/QH12Công tác pháp chếKhối Mầm07-03-2021
4 Luật Bảo vệ, chăm sóc và gd trẻ em năm 2004.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_bao_ve_cham_soc_va_giao_duc_tre_emdocx_73202118.docx
25/2004/QH11Công tác pháp chếKhối Mầm07-03-2021
5 Về việc cho phép hoc sinh, sinh viện,hoc viên Thành phố quay lai trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1614142821425431_25220218.pdf
546/UBND-VXCông tác pháp chếKhối Chồi25-02-2021
6 Về việc tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb-435_222202110.pdf
435/SGDĐT-CTTTCông tác pháp chếadmin19-02-2021
7 Về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb-nghi-1402_222202110.pdf
505/UBND-VXCông tác pháp chếadmin14-02-2021
8 Về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng f0, f1, f2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại say tết nguyên đán tân sửu 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 424-f0_2222021104526.pdf
424/SGDĐT-CTTTCông tác pháp chếadmin09-02-2021
9 Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb-324_222202110.pdf
324/UBND-VXCông tác pháp chếadmin01-02-2021
10 Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb-299_2222021103843.pdf
299/SGDĐT-CTTTCông tác pháp chếadmin29-01-2021
11 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quốc tịch việt nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quoc_tich_151202112.docx
56/2014/QH13 Công tác pháp chế 15-01-2021
12 Luật an toàn, vệ sinh lao động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: an_toan_15120219.docx
84/2015/QH13 Công tác pháp chế 15-01-2021
13 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3vb_qua_151202111.docx
64/2007/QĐ-TTgCông tác pháp chếadmin08-01-2021
14 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 302013qh13197258_2012202012.doc
30/2013/QH13Công tác pháp chế 20-12-2020
15 Luật khiếu nại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatkhieunai02_2012202012.doc
02/2011/QH13Công tác pháp chế 20-12-2020
1234567