Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ tư, 13/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 114

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI

Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại; Thực hiện công văn 1307/GDDT-MN ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục mầm non; Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố và tại địa phương; Trường Mầm non Hoa Hồng xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại như sau:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giàu
Nguồn tin: BP chuyên môn

Viết bình luận

87