Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v hướng dẫn cha mẹ học sinh nhập thông tin trẻ sinh năm 2015 và tài liệu hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

172/GDĐTQuyết định - Nghị địnhadmin12-03-2021
2 Về tổ chức thực hiện các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid - 19 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố

(Tải File đính kèm)

589/SGDĐT - KHTCQuyết định - Nghị định 07-03-2021
3 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

4018/GDĐT-VPQuyết định - Nghị địnhadmin04-12-2020
4 Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(Tải File đính kèm)

1699/CĐ-TTgQuyết định - Nghị địnhadmin02-12-2020
5 Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

5210/BGDĐT-GDTCQuyết định - Nghị địnhadmin02-12-2020
6 Về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh

(Tải File đính kèm)

1330/GDĐTQuyết định - Nghị định 02-12-2020
7 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

(Tải File đính kèm)

 Quyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
8 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

1132/GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
9 Về việc kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Quyết định - Nghị định 17-10-2020
10 Tiêu chuẩn đánh giá thi đua công tác Văn phòng

(Tải File đính kèm)

 Quyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
11 Kế hoạch Công tác Đào tạo bồi dưỡng năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

1102/KH-GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
12 Về đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh

(Tải File đính kèm)

1133/GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
13 Thông tư số 21/2020/TT - BGDDT của Bộ trưởng BGD và ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

số 21/2020/TT - BGDDTQuyết định - Nghị định 05-10-2020
14 Nghị đinh 90/2020/NĐ - CP của chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC

(Tải File đính kèm)

90/2020/NĐ-CPQuyết định - Nghị định 05-10-2020
15 Về nghị định số 84/2020/NĐ- CP ngày 17/7/2020 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

(Tải File đính kèm)

số 84/2020/NĐ- CP Quyết định - Nghị định 05-10-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích