Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v hướng dẫn cha mẹ học sinh nhập thông tin trẻ sinh năm 2015 và tài liệu hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-cmhs-dang-ky-tuyen-sinh-dau-cap_1232021171625.docx
File thứ 2: pgd-ban-hanh-huong-dan-nhap-lieu-2015-23022021_1232021171625.doc
172/GDĐTQuyết định - Nghị địnhadmin12-03-2021
2 Về tổ chức thực hiện các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid - 19 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35894320211585_123202117.pdf
589/SGDĐT - KHTCQuyết định - Nghị định 07-03-2021
3 Về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb4018_712202074810.pdf
4018/GDĐT-VPQuyết định - Nghị địnhadmin04-12-2020
4 Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1699signed_7122020143153.pdf
1699/CĐ-TTgQuyết định - Nghị địnhadmin02-12-2020
5 Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5012vb_712202075234.pdf
5210/BGDĐT-GDTCQuyết định - Nghị địnhadmin02-12-2020
6 Về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1330covid_21220207.doc
1330/GDĐTQuyết định - Nghị định 02-12-2020
7 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments2020103432ubsigned91020209_1_1710202015.pdf
 Quyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
8 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments20201011321210202010_1710202015.pdf
1132/GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
9 Về việc kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments20201011351410202015_1710202015.pdf
 Quyết định - Nghị định 17-10-2020
10 Tiêu chuẩn đánh giá thi đua công tác Văn phòng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tieuchithiduacongtacvanphongnh2020-20211410202010_1710202014.pdf
 Quyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
11 Kế hoạch Công tác Đào tạo bồi dưỡng năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11021310202010_1710202014.pdf
1102/KH-GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
12 Về đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11331210202014_1710202014.pdf
1133/GDĐTQuyết định - Nghị địnhKhồi Mầm17-10-2020
13 Thông tư số 21/2020/TT - BGDDT của Bộ trưởng BGD và ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_21_61020200.docx
số 21/2020/TT - BGDDTQuyết định - Nghị định 05-10-2020
14 Nghị đinh 90/2020/NĐ - CP của chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ngi_dinh_90_510202023.docx
90/2020/NĐ-CPQuyết định - Nghị định 05-10-2020
15 Về nghị định số 84/2020/NĐ- CP ngày 17/7/2020 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 84signed_510202023.pdf
số 84/2020/NĐ- CP Quyết định - Nghị định 05-10-2020
12